การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ นี้ กทพ. เปิดช่องเก็บเงินเพิ่มอีก ๓ ช่อง ที่ด่านฯ พระรามที่สี่ (๑)

56
14 มีนาคม 2559
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ นี้  กทพ. เปิดช่องเก็บเงินเพิ่มอีก ๓ ช่อง ที่ด่านฯ พระรามที่สี่ (๑)
 
     การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เตรียมเปิดให้บริการช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษเพิ่มเติม ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระรามที่สี่ (๑) จำนวน ๓ ช่องทาง  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ รวมถึงช่วยบรรเทาปัญหาจราจรบนถนนพระรามที่สี่ ก่อนขึ้นใช้ทางพิเศษ โดยกำหนดเปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
 
     การเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระรามที่สี่ (๑) ในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดทั้งหมด จำนวน ๓ ช่อง ซึ่งปัจจุบันที่ด่านพระรามที่สี่ (๑) จะมีช่องเก็บค่าผ่านทางทั้งหมดจำนวน ๔ ช่อง โดยแบ่งเป็นช่อง Easy Pass ๒ ช่อง ช่องเก็บเงินสด ๒ ช่อง และมีพื้นที่ว่างหน้าด่านฯ ที่สามารถออกแบบเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางได้อีก ๓ ช่องทาง การเพิ่มช่องดังกล่าวจะสามารถช่วยระบายปริมาณจราจรได้มากกว่า ๖๐๐ คันต่อชั่วโมง โดย กทพ. ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเพิ่มช่องเก็บเงินดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา จนแล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดให้บริการได้ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่จะมาถึงนี้
 
     การดำเนินการก่อสร้างช่องเก็บค่าผ่านทางเพิ่มเติมในครั้งนี้ กทพ. ดำเนินการโดยใช้บุคลากร เครื่องมือ และเครื่องจักร ของ กทพ. เองทั้งหมด ซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างแล้ว ยังสามารถลดระยะเวลาดำเนินการจากเดิม หากดำเนินการว่าจ้างผู้รับจ้างตามขั้นตอนจะใช้เวลาประมาณ ๘ เดือน แต่ กทพ. ดำเนินการเองใช้เวลาเพียงแค่กว่า ๑ เดือน ทั้งนี้ คาดว่าจะเปิดให้บริการช่องเก็บค่าผ่านทางเพิ่มในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรบนถนนพระรามที่สี่ ลงได้เป็นที่น่าพอใจ
 
 
 
 
ข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพประกอบข่าว โดย กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 60 , ผู้ชมทั้งหมด : 7220

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย