การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. และ สน.คันนายาวจะร่วมทดสอบการใช้งานสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกจตุโชติช่วงชม.เร่งด่วนเช้า-เย็น 10 พ.ย.63 เป็นต้นไป

103
10 พฤศจิกายน 2563

🚩กทพ. และ สน.คันนายาวจะร่วมทดสอบการใช้งานสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกจตุโชติ

ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้า-เย็น ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป 🚧

​📌 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลคันนายาวจะร่วมดำเนินการทดสอบการเปิดสัญญาณไฟจราจร บริเวณทางลงถนนจตุโชติจากทางพิเศษฉลองรัช เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด และ ปัญหาอุบัติเหตุบริเวณทางลงถนนจตุโชติ โดยปัจจุบัน กทพ. ได้ดำเนินการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณสามแยก และสี่แยกถนนจตุโชติ เพื่อเป็นการสนับสนุนการอำนวยการจราจรบริเวณทางแยกของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และ จะดำเนินการทดลองเปิดใช้งานสัญญาณไฟจราจร ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป โดยในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าจะเปิดสัญญาณไฟบริเวณสี่แยกถนนจตุโชติ ช่วงเวลา 06.30-08.30 น. และในชั่วโมงเร่งด่วนเย็นจะเปิดสัญญาณไฟบริเวณสามแยกถนนจตุโชติช่วงเวลา 17.00-20.00 น. เพื่อเก็บข้อมูลก่อนและหลังการเปิดใช้สัญญาณไฟจราจร (Before & After Analysis) และนำข้อมูลที่ได้ไปศึกษาและวางแผนในการแก้ไขปัญหาบริเวณดังกล่าวในอนาคตต่อไป หากมีข้อสงสัยติดต่อ 👷ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กทพ. และ สน.คันนายาวจะร่วมทดสอบการใช้งานสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกจตุโชติช่วงชม.เร่งด่วนเช้า-เย็น 10 พ.ย.63 เป็นต้นไป

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กทพ. และ สน.คันนายาวจะร่วมทดสอบการใช้งานสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกจตุโชติช่วงชม.เร่งด่วนเช้า-เย็น 10 พ.ย.63 เป็นต้นไป


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 33 , ผู้ชมทั้งหมด : 7773

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย