การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. แนะนำผู้ใช้ทางพิเศษในกรณีเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ

1142
11 ธันวาคม 2561

กทพ. แนะนำผู้ใช้ทางพิเศษในกรณีเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ

 

        การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้แนะนำความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางพิเศษกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ เช่น น้ำมันหมด ยางแตก รถเสีย หรือเกิดอุบัติเหตุดังนี้
 
        - ให้ผู้ใช้ทางพิเศษเปิดไฟสัญญาณกระพริบคู่ (ไฟฉุกเฉิน) ตลอดเวลา
 
        - กรณีที่สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ให้โทรขอความช่วยเหลือจากภายในรถ ได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร. ๑๕๔๓ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
 
        - กรณีที่ไม่สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้  ให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ กทพ. ได้ติดตั้งไว้บนทางพิเศษบริเวณไหล่ทางด้านซ้ายทุก ๕๐๐-๑,๐๐๐ เมตร เพื่อโทรขอความช่วยเหลือ และกลับไปนั่งรอในรถของท่าน
 
        อย่างไรก็ตาม กทพ. ขอความร่วมมือจากผู้ใช้ทางพิเศษโปรดใช้ทางพิเศษด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน และหากมีข้อร้องเรียน หรือเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร. ๑๕๔๓ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
 
กทพ. แนะนำผู้ใช้ทางพิเศษในกรณีเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ
 
ข่าวและภาพข่าว    โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
 
กทพ. แนะนำผู้ใช้ทางพิเศษในกรณีเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 45 , ผู้ชมทั้งหมด : 6946

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย