การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจรและปิดด่านฯ บางซื่อของทางพิเศษศรีรัช เพื่อดำเนินการก่อสร้างเสาตอม่อ (Column) คานขวาง (Cross Head) และคานขวางรูปตัว I (I Girder) ของโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

61
09 กุมภาพันธ์ 2559
กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจรและปิดด่านฯ บางซื่อของทางพิเศษศรีรัช เพื่อดำเนินการก่อสร้างเสาตอม่อ (Column) คานขวาง (Cross Head) และคานขวางรูปตัว I (I Girder) ของโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
 
     การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) มีความจำเป็นจะต้องเบี่ยงการจราจร และ ปิดด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางซื่อของทางพิเศษศรีรัช เพื่อดำเนินการก่อสร้างเสาตอม่อ (Column) คานขวาง (Cross Head) และคานขวางรูปตัว I (I Girder) ของโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร โดยจะดำเนินการวางแท่งคอนกรีต (Barrier) กั้นเป็นพื้นที่ก่อสร้าง ความยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร ในช่อง Easy Pass ทางด้านขวาของด่านฯ บางซื่อจำนวน ๑ ช่อง ซึ่งจะทำให้ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษลดลงจากเดิม ๓ ช่อง เหลือ ๒ ช่อง (ช่องเก็บเงินสด ๑ ช่อง และช่อง Easy Pass ๑ ช่อง) ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๓ เดือน โดยจะสามารถคืนผิวจราจรได้ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้การเบี่ยงการจราจรดังกล่าวอาจทำให้มีรถติดบริเวณหน้าด่านฯ จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกการเติมเงินสำรองค่าผ่านทางบัตร Easy Pass ที่ช่องผ่านทางของด่านฯ บางซื่อในช่วงระยะเวลาดังกล่าว นอกจากนี้จะดำเนินการยกติดตั้งคานรูปตัว I (I Girder) จึงมีความจำเป็นต้องปิดด่านฯ บางซื่อ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และวันที่ ๑๕ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ช่วงเวลา ๒๒.๐๐ น. ถึง ๐๓.๐๐ น. รวมระยะเวลา ๕ วัน ทั้งนี้ ได้มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โดยมีข้อความบอกการเบี่ยงการจราจรและการปิดด่านฯ บางซื่อ เพื่อให้ประชาชนเปลี่ยนเส้นทางหรือเลี่ยงไปใช้บริการในด่านฯ ถัดไป
 
 
 
 
     กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ทั้งนี้หากผู้ใช้ทางพิเศษมีความจำเป็นต้องสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว ให้เปลี่ยนเส้นทางหรือเลี่ยงไปใช้บริการในด่านฯ ถัดไป อย่างไรก็ตามหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ โทร ๐๒-๔๓๒-๒๐๒๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
 
 
ข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพประกอบข่าว โดย กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 24 , ผู้ชมทั้งหมด : 7055

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย