การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงจราจรทางพิเศษศรีรัช บริเวณด่านฯ พระราม 9-1 ด่านฯ อโศก 1, 3 และ 4และบริเวณสี่แยกมารยาทดี

96
10 พฤศจิกายน 2563

🚩กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงจราจรทางพิเศษศรีรัช บริเวณด่านฯ พระราม 9-1

ด่านฯ อโศก 1, 3 และ 4 และบริเวณสี่แยกมารยาทดี เพื่อดำเนินงานติดตั้ง

Fiber Optic 144 Core SM และติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 🚧

​📌 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดยกิจการร่วมค้า แอลบีเอส ผู้รับจ้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. สัญญาที่ 2 งานควบคุมจราจรและห้อง Server จะดำเนินการติดตั้ง Fiber Optic 144 Core SM จำนวน 2 เส้นทาง จากอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB3) ไปยังอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. และ ดำเนินการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 1, 3 และ 4 จึงมีความจำเป็นต้องปิดและเบี่ยงจราจรทางพิเศษศรีรัชบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระราม 9-1 ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 1, 3 และ 4 และบริเวณสี่แยกมารยาทดี ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

👷 กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ กทพ. ได้ดำเนินการจัดการจราจรให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางพิเศษ มีการติดตั้ง Concrete Barrier เพื่อกั้นของเขตพื้นที่ก่อสร้าง ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนและสัญญานไฟส่องสว่าง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อำนวยการจัดจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย แก่ผู้ใช้ทางพิเศษ และหากมีข้อสงสัยติดต่อศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงจราจรทางพิเศษศรีรัช บริเวณด่านฯ พระราม 9-1 ด่านฯ อโศก 1, 3 และ 4และบริเวณสี่แยกมารยาทดี

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงจราจรทางพิเศษศรีรัช บริเวณด่านฯ พระราม 9-1 ด่านฯ อโศก 1, 3 และ 4และบริเวณสี่แยกมารยาทดี


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 33 , ผู้ชมทั้งหมด : 7773

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย