การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบริเวณทางขึ้นด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางบำหรุ ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

284
08 ตุลาคม 2561
กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบริเวณทางขึ้นด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางบำหรุ
ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
 
 
      การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง บริษัท พีซีเอ็นคอร์ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินการก่อสร้างสะพานกลับรถบริเวณสถานีรถไฟบางบำหรุ ฝั่งตะวันออก กรุงเทพมหานคร จึงมีความจำเป็นต้องปิดและเบี่ยงการจราจรชั่วคราว บริเวณทางขึ้นด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางบำหรุโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
      - ปิดบริเวณทางขึ้นด่านฯ บางบำหรุ เพื่อการก่อสร้างสะพานกลับรถ
        ระหว่างวันที่  ๑๐ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๐ - ๐๒.๐๐ น. 
 
      - เบี่ยงการจราจบริเวณทางขึ้นด่านฯ บางบำหรุ ๑ ช่องจราจร  เพื่อการก่อสร้างสะพานกลับรถ
        ระหว่างวันที่ ๑๐ ตุลาคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๔.๐๐ น.
 
กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบริเวณทางขึ้นด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางบำหรุ ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
 
      กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกและผู้ใช้ทางพิเศษโปรดระมัดระวังเมื่อผ่านบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟไว้อย่างชัดเจน และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย ของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ บริษัท พีซีเอ็นคอร์ป จำกัด (มหาชน) โทร. ๐๘๒-๙๐๓-๗๑๖๔
 
ข่าวและภาพข่าว    โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 1360 , ผู้ชมทั้งหมด : 6810

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย