การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. แจ้งปิดระบบ Easy Pass ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)เพื่อปรับปรุงพารามิเตอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบฐานข้อมูล

73
25 มีนาคม 2559
กทพ. แจ้งปิดระบบ Easy Pass ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)เพื่อปรับปรุงพารามิเตอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบฐานข้อมูล
 
     การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดย บริษัท โซลาร์ ไอที คอลซัลแตนท์ จำกัด มีความจำเป็นจะต้องปิดระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass)ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๐.๐๐ - ๐๒.๓๐ น. เพื่อดำเนินการปรับปรุงพารามิเตอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบฐานข้อมูลให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) ไม่สามารถขายและเติมเงินบัตร Easy Passได้ นอกจากนี้ ข้อมูลการผ่านทางจากทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จะไม่สามารถส่งมาตัดเงินที่ Central System (CS) ได้ทันที ส่งผลให้ป้ายบอกราคาอาจแสดงค่าไม่ตรง
 
     กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
 
 
 
 
ข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพประกอบข่าว โดย กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 9 , ผู้ชมทั้งหมด : 7546

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย