การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. แจ้งปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านบางแก้ว ๒ ทางออก ๒ เพื่อปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษฯ

325
19 ตุลาคม 2561
กทพ. แจ้งปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านบางแก้ว ๒ ทางออก ๒
เพื่อปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางฯ ให้ผู้ใช้ทางพิเศษได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น
 
 
      การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการปรับปรุงและขยับตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านฯ บางแก้ว ๒ ทางออก ๒ ช่องทางที่ ๒ และช่องทางที่ ๓ เพื่อรองรับการจราจรและให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้บริการทางพิเศษมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 
      ๑) วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น. จะเริ่มปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ด่านฯ บางแก้ว ๒ ทางออก ๒ ช่องทางที่ ๓
           ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๔.๐๐ น.
 
      ๒) วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๒.๐๐ น. จะเริ่มปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ด่านฯ บางแก้ว ๒ ทางออก ๒ ช่องทางที่ ๒
           ถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๔.๐๐ น.
 
      กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ทั้งนี้ หากมีข้อร้องเรียน แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
 
กทพ. แจ้งปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านบางแก้ว ๒ ทางออก ๒ เพื่อปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านฯ ให้ผู้ใช้ทางพิเศษได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น
 
 
ข่าวและภาพข่าว    โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
 
กทพ. แจ้งปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านบางแก้ว ๒ ทางออก ๒ เพื่อปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านฯ ให้ผู้ใช้ทางพิเศษได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 53 , ผู้ชมทั้งหมด : 7484

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย