การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. แจ้งปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณทางขึ้นด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางบำหรุ ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๐ - ๐๒.๐๐ น.

490
27 พฤศจิกายน 2561
กทพ. แจ้งปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณทางขึ้นด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางบำหรุ
ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

 

     การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง บริษัท พีซีเอ็นคอร์ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินการก่อสร้างสะพานกลับรถบริเวณสถานีรถไฟบางบำหรุ ฝั่งตะวันออก กรุงเทพมหานคร จึงมีความจำเป็น ต้องปิดและเบี่ยงการจราจรชั่วคราว บริเวณทางขึ้นด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางบำหรุโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

     - ปิดบริเวณทางขึ้นด่านฯ บางบำหรุ เพื่อการก่อสร้างสะพานกลับรถ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ถึงวีนที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๐ - ๐๒.๐๐ น.

กทพ. แจ้งปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณทางขึ้นด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางบำหรุ ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๐ - ๐๒.๐๐ น.

     กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกและผู้ใช้ทางพิเศษโปรดระมัดระวังเมื่อผ่านบริเวณดังกล่า ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟไว้อย่างชัดเจน และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย ของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่ บริษัทพีซีเอ็นคอร์ป จำกัด (มหาชน) โทร. ๐๘๒-๙๐๓-๗๑๖๔

ข่าวและภาพข่าว    โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ

กทพ. แจ้งปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณทางขึ้นด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางบำหรุ ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๐ - ๐๒.๐๐ น.


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 57 , ผู้ชมทั้งหมด : 7488

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย