การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. เปิดให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสิน พร้อมทั้งจัดโปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียม

1553
23 สิงหาคม 2561

กทพ. กทพ. เปิดให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสิน

พร้อมทั้งจัดโปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียม

 

        การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ ธนาคารออมสิน เปิดให้บริการเติมเงินบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสิน ได้แก่ เครื่อง ATM (อัตราค่าทำเนียม ๕ บาท/รายการ) พร้องทั้งได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อเติมเงินบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ผ่านบริการออมสิน Internet Banking และช่องทาง Mobile Banking (MyMo) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1543 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
กทพ. เปิดให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสิน พร้อมทั้งจัดโปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียม
 
ข่าว           โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว    โดย  ธนาคารออมสิน
 
 
 
กทพ. เปิดให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสิน พร้อมทั้งจัดโปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียม


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 41 , ผู้ชมทั้งหมด : 5297

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย