การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. เปิดตัวอย่างเป็นทางการ “EXAT Portal” แอปพลิเคชั่น คู่ใจ...ผู้ใช้ทาง สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS

1789
02 มีนาคม 2561

 

กทพ. เปิดตัวอย่างเป็นทางการ “EXAT Portal” แอปพลิเคชั่น คู่ใจ...ผู้ใช้ทาง สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS

 

      การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เตรียมตัวเปิด “EXAT Portal” แอปพลิเคชั่น คู่ใจ...ผู้ใช้ทาง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางพิเศษ โดยจะเปิดตัวอย่างป็นทางการให้ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถดาวน์โหลด “EXAT Portal” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

     “EXAT Portal” Application คือ แอปพลิเคชันของ กทพ. สำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ กทพ. ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและการใช้บัตร Easy Pass และการจัด Promotion และกิจกรรมต่าง ๆ ของ กทพ. รวมถึงเป็นศูนย์รวบรวมการเรียกใช้แอปพลิเคชั่นอื่น ๆ ของ กทพ. ด้วย โดยผู้ใช้ทางสามารถใช้ แอปพลิเคชันได้ทั้งระบบ Android และ iOS

กทพ. เปิดตัวอย่างเป็นทางการ “EXAT Portal” แอพพลิเคชั่น คู่ใจ...ผู้ใช้ทาง สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS

      วิธีดาวน์โหลดและติดตั้ง “EXAT Portal”

      1. เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Play Store สำหรับ Android หรือ Apple Store สำหรับ iOS
      2. ค้นหาแอปพลิเคชัน EXAT Portal
      3. กดติดตั้งแอปพลิเคชัน
      4. เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ แอปพลิเคชันจะแสดงบนหน้าจอโทรศัพท์เพื่อพร้อมใช้งานได้ทันที
 
      การใช้งานระบบ “EXAT Portal”
      แบ่งการใช้งานออกเป็น ๓ ส่วนใหญ่ ๆ ประกอบด้วย
      1. NEWS : เผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ เช่น โปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ กิจกรรม ข่าวสารจราจร
      2. EASY PASS : สำหรับตรวจสอบยอดคงเหลือ และการใช้งานบัตร Easy Pass
      3. EXAT APPS : เป็นศูนย์รวมการเรียกใช้งานแอปพลิเคชันอื่น ๆ ของ กทพ. เช่น EXAT Traffic
 
      นอกจากนี้ผู้ใช้ทางพิเศษยังสามารถตั้งค่า (Setting) แล้วกำหนดภาษาในการแสดงผล (รองรับภาษาไทยและอังกฤษ รวมทั้งตั้งค่าการรับการแจ้งเตือน (Push Notification) ได้ด้วยตนเอง รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.exat.co.th หรือ EXAT Call Center โทร 1543 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
 
ข่าวและภาพข่าว        โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
กทพ. เปิดตัวอย่างเป็นทางการ “EXAT Portal” แอพพลิเคชั่น คู่ใจ...ผู้ใช้ทาง สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 28 , ผู้ชมทั้งหมด : 5059

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย