การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. เบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่อปรับปรุงโครงเหล็กและติดตั้งป้ายเปลี่ยนข้อความได้ (VMS) ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2560

106
29 พฤศจิกายน 2560

 

กทพ. เบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี

เพื่อปรับปรุงโครงเหล็กและติดตั้งป้ายเปลี่ยนข้อความได้ (VMS)

ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2560

 

       การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการปรับปรุงโครงเหล็กและติดตั้งป้ายเปลี่ยนข้อความได้ (VMS) บนทางพิเศษบูรพาวิถี โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
       - วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. จะทำการปิดช่องจราจร 1 ช่อง บริเวณ กม.30+500 ขาออก กม.7+200 ขาเข้า และกม.13+000 ขาออก และเวลา 22.00 - 04.00 น. (ของวันรุ่งขึ้น) จะทำการปิดช่องจราจร 2 ช่อง บริเวณกม.7+200 ขาเข้า และกม.13+000 ขาออก
 
       - วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. จะทำการปิดช่องจราจร 1 ช่อง บริเวณกม.30+500 ขาออก และจะทำการปิดช่องจราจร 2 ช่อง เวลา 22.00 - 04.00 น. (ของวันรุ่งขึ้น) บริเวณกม.3+085
 
       - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. จะทำการปิดช่องจราจร 1 ช่อง บริเวณ กม.30+500 ขาออก และจะทำการปิดช่องจราจร 2 ช่อง เวลา 22.00-04.00 น. (ของวันรุ่งขึ้น) บริเวณกม.7+200 ขาเข้า
 
       - วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. จะจะทำการปิดช่องจราจร 1 ช่อง บริเวณ กม.30+500 ขาออก และเวลา 22.00 - 04.00 น. (ของวันรุ่งขึ้น) จะทำการปิดช่องจราจร 2 ช่อง บริเวณกม.13+000 ขาออก
 
กทพ. เบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่อปรับปรุงโครงเหล็กและติดตั้งป้ายเปลี่ยนข้อความได้ (VMS) ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2560กทพ. เบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่อปรับปรุงโครงเหล็กและติดตั้งป้ายเปลี่ยนข้อความได้ (VMS) ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2560
 
  ทั้งนี้ อาจจะมีการหยุดการจราจรเป็นระยะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง โดย กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งไฟสัญญาณต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางทราบ
 
    กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร. 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 

ข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว โดย กองข้อมูลข่าวสาร  สำนักผู้ว่าการ

 
กทพ. เบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่อปรับปรุงโครงเหล็กและติดตั้งป้ายเปลี่ยนข้อความได้ (VMS) ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2560
กทพ. เบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่อปรับปรุงโครงเหล็กและติดตั้งป้ายเปลี่ยนข้อความได้ (VMS) ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 45 , ผู้ชมทั้งหมด : 4508

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย