การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. ยืนยัน ๑ กันยายนนี้ ยังไม่ปรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ศรีรัช ฉลองรัช อุดรรัถยา ยกเว้นทางพิเศษบูรพาวิถีและกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ที่จะปรับขึ้นเฉพาะรถบางประเภทและบางด่านฯ เท่านั้น

1102
27 สิงหาคม 2561

กทพ. ยืนยัน ๑ กันยายนนี้ ยังไม่ปรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ศรีรัช ฉลองรัช อุดรรัถยา

ยกเว้นทางพิเศษบูรพาวิถีและกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ที่จะปรับขึ้นเฉพาะรถบางประเภทและบางด่านฯ เท่านั้น

กทพ. ยืนยัน ๑ ก.ย. นี้ ยังไม่ปรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ศรีรัช ฉลองรัช อุดรรัถยา  ยกเว้นทางพิเศษบูรพาวิถีและกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ที่จะปรับขึ้นเฉพาะรถบางประเภทและบางด่านฯ เท่านั้น

      การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เผยกรณีการพิจารณาปรับค่าผ่านทางพิเศษตามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (รวมถึงส่วนดี) ที่ร่วมลงทุนกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และตามสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด กับ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด รวมถึงการพิจารณาปรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบางสายทางของ กทพ. ที่พิจารณาปรับขึ้นตามดัชนีผู้บริโภค ซึ่งโดยปกติจะพิจารณาปรับค่าผ่านทางพิเศษทุก ๕ ปี นั้น

      ในปี ๒๕๖๑ นี้ คณะกรรมการ กทพ. ได้มีมติเห็นชอบการปรับค่าผ่านทางพิเศษตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าผ่านทางพิเศษฯ เสนอ สรุปได้ดังนี้

      ๑. ทางพิเศษที่ไม่มีการปรับค่าผ่านทางพิเศษสำหรับรถทุกประเภท ได้แก่
            - ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
            - ทางพิเศษศรีรัช
            - ทางพิเศษฉลองรัช
            - ทางพิเศษอุดรรัถยา
 
      ๒. ทางพิเศษที่ไม่มีการปรับค่าผ่านทางพิเศษสำหรับรถ ๔ ล้อ
          ยกเว้นรถ ๖ - ๑๐ ล้อ และมากกว่า ๑๐ ล้อขึ้นไป มีการปรับค่าผ่านทางจำนวน ๓ ด่าน (ทั้งทิศทางขาเข้าและขาออก) ปรับขึ้น ๕ บาท
          ได้แก่ 
            ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
 
      ๓. ทางพิเศษที่มีการปรับค่าผ่านทางสำหรับรถทุกประเภท จำนวน ๑๑ ด่าน (ทั้งทิศทางขาเข้าและขาออก) ปรับขึ้น ๕ บาท ได้แก่
            ทางพิเศษบูรพาวิถี
 
      ทั้งนี้ กทพ. อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อออกประกาศอัตราค่าผ่านทางพิเศษและลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ EXAT Call center โทร 1543 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

       เอกสารรายละเอียดการปรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถีและกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ดาวน์โหลด

 
 
ข่าวและภาพข่าว       โดย กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
 

ข้อมูลจากภาพกิจกรรม


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 46 , ผู้ชมทั้งหมด : 5244

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย