การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. จะทำการปรับปรุงผิวจราจรของช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) จำนวน ๙ ด่านฯ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒

328
29 มกราคม 2562

กทพ. จะทำการปรับปรุงผิวจราจรของช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์)

จำนวน ๙ ด่านฯ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒

 

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จะทำการปรับปรุงผิวจราจรของช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ บางช่องทางของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) จำนวน ๙ ด่านฯ ประกอบด้วย ด่านบางแก้ว ๑, ด่านเทพารักษ์ ๔, ด่านบางเมือง ๔, ด่านปากน้ำ ๓, ด่านบางครุ ๑, ด่านบางครุ ๒, ด่านบางครุ ๓, ด่านบางขุนเทียน ๑ และด่านบางขุนเทียน ๒ เพื่อทำการซ่อมแซมพื้นผิวจราจรซึ่งเกิดจากการชำรุดเสื่อมสภาพจากการใช้งานระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ อาจจะมีการหยุดการจราจรเป็นระยะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง โดยมีการติดตั้งป้ายเตือนและสัญญาณไฟเพื่อให้ผู้ใช้ทางทราบก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการ
 
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษช่วงเวลา
ด่านบางแก้ว ๑๒๘ มกราคม - ๓ มีนาคม ๒๕๖๒
ด่านเทพารักษ์ ๔๓๐ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ด่านบางเมือง ๔๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ด่านปากน้ำ ๓๓๑ มกราคม - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ด่านบางครุ ๑๙ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ด่านบางครุ ๒๖ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ด่านบางครุ ๓๑๓ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ด่านบางขุนเทียน ๑๑ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
ด่านบางขุนเทียน ๒๔ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
 
   กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ทั้งนี้ หากมีข้อร้องเรียน แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
กทพ. จะทำการปรับปรุงผิวจราจรของช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) จำนวน ๙ ด่านฯ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒
 
    ข่าวและภาพข่าว    โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
 
กทพ. จะทำการปรับปรุงผิวจราจรของช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) จำนวน ๙ ด่านฯ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 45 , ผู้ชมทั้งหมด : 6946

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย