การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้บัตร Easy Pass ติดตั้งบัตรให้ถูกวิธี

178
13 มีนาคม 2561

กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้บัตร Easy Pass ติดตั้งบัตรให้ถูกวิธี

 

     การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ขอความร่วมมือผู้ใช้บัตร Easy Pass ติดตั้งบัตรให้ถูกวิธี เพื่อช่วยลดปัญหาไม้กั้นไม่เปิดส่งผลให้เกิดปริมาณจราจรสะสมบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ

กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้บัตร Easy Pass ติดตั้งบัตรให้ถูกวิธี

     การติดตั้งบัตร Easy Pass ที่ถูกต้องคือ บริเวณหลังกระจกมองหลัง หรือบริเวณฟิล์มที่มีลายจุด หากฟิล์มหนาเกินมาตรฐานต้องให้ร้านประดับรถยนต์ทำการกรีดฟิล์มออกแล้วทำการติดตั้ง ส่วนขั้นตอนการใช้บริการ Easy Pass อันดับแรก เมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียนใช้บริการจะได้รับบัตร Easy Pass และบัตร Smart Card เมื่อผู้ใช้บริการผ่านช่องทาง Easy Pass อุปกรณ์ที่ช่องทางจะส่งสัญญาติดต่อกับบัตร Easy Pass เพื่อตรวจสอบข้อมูลภายในบัตร หากข้อมูลถูกต้อง ไม้กั้นอัตโนมัติจะเปิดให้รถผ่านไปได้ และจะมีสัญญาณเสียงจากบัตร Easy Pass เพื่อแจ้งให้ผู้บริการทราบว่าการติดต่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะทำการตัดค่าผ่านทางจากยอดเงินคงเหลือบนบัตร Easy Pass พร้อมทั้งแสดงอัตราค่าผ่านทางและยอดคงเหลือที่ป้ายบอกราคา ในกรณีที่ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่ากำหนด หรือแบตเตอรี่ของบัตร Easy Pass ต่ำ ระบบจะแจ้งเตือนผู้ใช้บริการที่ป้ายบอกราคา และผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass โดยการผ่านช่อง Easy Pass ควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าประมาณ ๓ เมตร

กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้บัตร Easy Pass ติดตั้งบัตรให้ถูกวิธี

     อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการบัตรอัตโนมัติ Easy Pass บางส่วนที่มิได้ติดตั้งบัตรไว้ ณ จุดที่กำหนด ทำให้ระบบไม่สามรถตรวจพบและอ่านบัตรได้ ไม้กั้นจึงไม่เปิดให้รถผ่านไปได้ ส่งผลให้การจราจรติดขัดเนื่องจากมีการถอยรถออกจากช่องทาง กทพ. จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทางพิเศษ ติดตั้งบัตรอัตโนมัติ Easy Pass ให้ถูกวิธี

ข่าว          โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว    โดย  กองบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 28 , ผู้ชมทั้งหมด : 5059

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย