การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ไทยเตรียมเป็นประธานจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ปี ๒๕๖๒

ไทยเตรียมเป็นประธานจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ปี ๒๕๖๒

ดวงตราอาเซียน

  • 18 มีนาคม 2562
  • gallery: ดวงตราอาเซียน

เพลงอาเซียน

  • 18 มีนาคม 2562
  • gallery: เพลงอาเซียน


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 34 , ผู้ชมทั้งหมด : 5422

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย