การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

รางวัลเกียรติยศ กทพ.

ผู้ว่าการ กทพ. เข้ารับรางวัลดีเด่นโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๗ ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒

1512
25 พฤศจิกายน 2558
ผู้ว่าการ กทพ. เข้ารับรางวัลดีเด่นโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี ๒๕๕๗ (Sustainability Report  Award ๒๐๑๔) ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒
 
 
ในวันนี้  (๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ณ  ห้องบอลรูม  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายอัยยณัฐ  ถินอภัย  ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)   กระทรวงคมนาคม ได้เข้ารับ รางวัลดีเด่นจากโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award) ประจำปี  ๒๕๕๗ ซึ่ง กทพ. ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒
 
     นายอัยยณัฐ ถินอภัย ผู้ว่าการ กทพ. เปิดเผยในรายละเอียดว่า ตามที่ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ และ สถาบันไทยพัฒน์ได้จัดโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบริษัทที่ดำเนินการเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และ / หรือบริษัทที่เริ่มมีนโยบายการจัดทำรายงานความยั่งยืน โดยในปี ๒๕๕๗ มีบริษัทส่งรายงานเข้าร่วมการพิจารณาในโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืน จำนวนทั้งสิ้น ๖๔ บริษัท คณะกรรมการพิจารณารางวัลความยั่งยืนได้คัดเลือก และ ให้คะแนนตามเกณฑ์ Ceres-ACCS Sustainability Report Awards Criteia ซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
 
๑.รางวัลยอดเยี่ยม   ได้แก่  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 
๒.รางวัลดีเยี่ยม       ได้แก่  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และ
                                      บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 
๓.รางวัลดีเด่น         ได้แก่  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  และบริษัทอื่น ๆ รวม ๑๕ บริษัท อาทิ   
                                       บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
                                       บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
                                       การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 
“รางวัลดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และเป็นกำลังใจของพนักงานและลูกจ้าง กทพ.ในการมุ่งมั่นดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ต่อไป” นายอัยยณัฐ กล่าวในท้ายที่สุด
 
โล่รางวัล
 
 
ข่าวและภาพ โดย กองประชาสัมพันธ์
---------------------------------------------------------------------------------------------


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 87 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 158 , ผู้ชมรายเดือน 979 , ผู้ชมทั้งหมด : 8889

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย