การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

รางวัลเกียรติยศ กทพ.

กทพ. ได้รับเกียรติบัตร SDG-Enhanced Sustainability Report ปี ๒๕๕๙

2310
14 ธันวาคม 2559

กทพ. ได้รับเกียรติบัตร SDG-Enhanced Sustainability Report ปี ๒๕๕๙

         วันนี้ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานใหญ่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. ได้รับมอบเกียรติบัตร SDG-Enhanced Sustainability Report ปี ๒๕๕๙   จาก นายพิพัฒน์  ยอดพฤติการณ์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการเชิดชูหน่วยงานที่ริเริ่มจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ที่อ้างอิงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย กทพ. เป็นหน่วยงานแรกในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่ได้รับเกียรติบัตรดังกล่าว

 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 90 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 158 , ผู้ชมรายเดือน 982 , ผู้ชมทั้งหมด : 8892

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย