การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

รางวัลเกียรติยศ กทพ.

กทพ. ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลหน่วยงานตัวอย่างในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ประเภทรัฐวิสาหกิจ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๒

80
23 ตุลาคม 2557
กทพ. ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลหน่วยงานตัวอย่างในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ประเภทรัฐวิสาหกิจ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๒
 
       มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐระดับกระทรวงทบวง คัดเลือกส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจในสังกัด อย่างน้อย ๑ แห่ง เพื่อเป็นหน่วยงานตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ปรากฏว่ากระทรวง ได้คัดเลือก กทพ. ให้เป็นหน่วยงานตัวอย่างในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ประเภทรัฐวิสาหกิจ) เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 36 , ผู้ชมทั้งหมด : 7776

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย