การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การจัดซื้ื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 พฤศจิกายน 2560
  • วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 45 , ผู้ชมทั้งหมด : 7015

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย