การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การซื้อโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 สิงหาคม 2562
 • - 09 สิงหาคม 2562
 • วันอังคาร, 06 สิงหาคม 2562

การซื้อเครื่องปรับอากาศ ทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๑ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 สิงหาคม 2562
 • - 08 สิงหาคม 2562
 • วันจันทร์, 05 สิงหาคม 2562

การซื้อครุภัณฑ์รายการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล จำนวน ๑ ระบบ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 สิงหาคม 2562
 • - 08 สิงหาคม 2562
 • วันจันทร์, 05 สิงหาคม 2562

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 สิงหาคม 2562
 • - 08 สิงหาคม 2562
 • วันจันทร์, 05 สิงหาคม 2562

การจ้างตัดรองเท้าบูททรงสูงหนังสีดำของพนักงานจัดการจราจร

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 สิงหาคม 2562
 • - 08 สิงหาคม 2562
 • วันศุกร์, 02 สิงหาคม 2562

การซื้อ Treadle Sensor จำนวน ๑๒ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 สิงหาคม 2562
 • - 06 สิงหาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 01 สิงหาคม 2562

การซื้อเครื่องวัดความสะท้อนแสงของป้ายจราจร จำนวน ๑ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 กรกฎาคม 2562
 • - 05 สิงหาคม 2562
 • วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2562

การเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) แบบเทคโนโลยี Ethernet

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 กรกฎาคม 2562
 • - 05 สิงหาคม 2562
 • วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2562

การจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และม่านอากาศ ทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะเวลาจ้าง ๒ ปี

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 กรกฎาคม 2562
 • - 02 สิงหาคม 2562
 • วันอังคาร, 30 กรกฎาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 49 , ผู้ชมทั้งหมด : 7019

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย