การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การซื้อ อุปกรณ์เก็บ Log จำนวน ๑ ระบบ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 กุมภาพันธ์ 2563
 • - 06 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันจันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2563

การจ้างก่อสร้างเปลี่ยนช่องเปิดจราจรสวนทาง (Reversible Lane) บนทางพิเศษฉลองรัช

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 มกราคม 2563
 • - 05 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันศุกร์, 31 มกราคม 2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา Canopy ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 มกราคม 2563
 • - 05 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันศุกร์, 31 มกราคม 2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงฐานเสาไฟฟ้า ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 มกราคม 2563
 • - 05 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันศุกร์, 31 มกราคม 2563

งานเปลี่ยนแผ่นยางรองคาน ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๕ บริเวณ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 มกราคม 2563
 • - 03 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันพุธ, 29 มกราคม 2563

การซื้อ ปั๊มน้ำขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๒๔ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 มกราคม 2563
 • - 28 มกราคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 53 , ผู้ชมทั้งหมด : 7484

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย