การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การซื้อ Dual Channel Loop Detector ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวสดิ์) จำนวน ๑๐๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 สิงหาคม 2562
 • - 22 สิงหาคม 2562
 • วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562

การซื้อบัตร IC Card สำหรับใช้งานในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๕๐,๐๐๐ ใบ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 สิงหาคม 2562
 • - 22 สิงหาคม 2562
 • วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562

การซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน ๕๐ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 สิงหาคม 2562
 • - 21 สิงหาคม 2562
 • วันศุกร์, 16 สิงหาคม 2562

การซื้อการติดตั้งระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control System) ทางพิเศษฉลองรัช

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 สิงหาคม 2562
 • - 20 สิงหาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 15 สิงหาคม 2562

การจ้างทำหมวกนิรภัยของพนักงานจัดการจราจร

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 สิงหาคม 2562
 • - 19 สิงหาคม 2562
 • วันพุธ, 14 สิงหาคม 2562

การจ้างฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับต้น

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 สิงหาคม 2562
 • - 19 สิงหาคม 2562
 • วันพุธ, 14 สิงหาคม 2562

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบจ่ายไฟฟ้า ทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะเวลาจ้าง ๓ ปี

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 สิงหาคม 2562
 • - 14 สิงหาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 08 สิงหาคม 2562

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะเวลาจ้าง ๓ ปี

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 สิงหาคม 2562
 • - 13 สิงหาคม 2562
 • วันพุธ, 07 สิงหาคม 2562

การเช่าระบบติดตามยานพาหนะ GPS จำนวน ๑๐๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 สิงหาคม 2562
 • - 13 สิงหาคม 2562
 • วันพุธ, 07 สิงหาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 50 , ผู้ชมทั้งหมด : 7020

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย