การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 มิถุนายน 2562
 • - 01 กรกฎาคม 2562
 • วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562

การซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพ (NVR) จำนวน ๑ ระบบ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 มิถุนายน 2562
 • - 28 มิถุนายน 2562
 • วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2562

การจ้างบำรุงรักษาระบบบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Logs) แบบรวมศูนย์

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 มิถุนายน 2562
 • - 28 มิถุนายน 2562
 • วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2562

การซื้อเครื่องช่างน้ำหนักรถบรรทุกระบบดิจิตอล ชนิดหยุดชั่ง จำนวน ๒ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 มิถุนายน 2562
 • - 27 มิถุนายน 2562
 • วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562

การซื้อครุภัณฑ์รายการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล จำนวน ๑ ระบบ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 มิถุนายน 2562
 • - 27 มิถุนายน 2562
 • วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562

การซื้อเครื่องพิมพ์ (Laser Printer) จำนวน ๑๗ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 มิถุนายน 2562
 • - 27 มิถุนายน 2562
 • วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 42 , ผู้ชมทั้งหมด : 6881

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย