การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การซื้อเก้าอี้ในตู้เก็บเงิน จำนวน ๑๙๐ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 สิงหาคม 2562
 • - 27 สิงหาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2562

การซื้อกระดาษ THERMAL ๘๐ มม. ๕๘ แกรม จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ม้วน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 สิงหาคม 2562
 • - 27 สิงหาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2562

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่องทาง Industrial Computer (IPC) ของระบบเก็บค่าผ่านทาง จำนวน ๑๕ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 สิงหาคม 2562
 • - 27 สิงหาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2562

การซื้อเครื่องตรวจวัดระดับเสียงออนไลน์พร้อมระบบประมวลผลและอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 สิงหาคม 2562
 • - 23 สิงหาคม 2562
 • วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2562

การซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน จำนวน ๑ ระบบ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 สิงหาคม 2562
 • - 22 สิงหาคม 2562
 • วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562

การซื้ออะไหล่ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน (ETS) ทางพิเศษฉลองรัช

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 สิงหาคม 2562
 • - 22 สิงหาคม 2562
 • วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 49 , ผู้ชมทั้งหมด : 7019

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย