การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงเครื่องหมายจราจรช่วง กม.๒๓+๕๐๐-กม. ๓๐+๖๐๐ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 พฤษภาคม 2562
 • - 29 พฤษภาคม 2562
 • วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2562

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและม่านอากาศทางด่วนเฉลิมมหานคร

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 พฤษภาคม 2562
 • - 23 พฤษภาคม 2562
 • วันศุกร์, 17 พฤษภาคม 2562

การซื้อ DIGITAL FRAME GRABBER ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๕๐ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 พฤษภาคม 2562
 • - 22 พฤษภาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2562

การซื้ออุปกรณ์ตรวจจับล้อและเพลา (Treadle) ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑๐๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 พฤษภาคม 2562
 • - 22 พฤษภาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2562

งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำศูนย์ควบคุมฯ สถานีตำรวจ อาคารกู้ภัยและอาคารกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 พฤษภาคม 2562
 • - 22 พฤษภาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2562

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ สำหรับรถ กทพ. ที่ปฏิบัติงานบนทางพิเศษ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 พฤษภาคม 2562
 • - 17 พฤษภาคม 2562
 • วันอังคาร, 14 พฤษภาคม 2562

การซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน ๑๓ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 พฤษภาคม 2562
 • - 15 พฤษภาคม 2562
 • วันพุธ, 08 พฤษภาคม 2562

การซื้อ Electronic Module สำหรับซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน (ETS) ทางพิเศษฉลองรัช ช่วงรามอินทรา-อาจณรงค์

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 พฤษภาคม 2562
 • - 15 พฤษภาคม 2562
 • วันพุธ, 08 พฤษภาคม 2562

การซื้อจอ Monitor LCD (Lane) จำนวน ๔๒ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 เมษายน 2562
 • - 07 พฤษภาคม 2562
 • วันอังคาร, 30 เมษายน 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 4 , ผู้ชมรายเดือน 55 , ผู้ชมทั้งหมด : 5443

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย