การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การจัดซื้อระบบเครื่องบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR) ทางพิเศษฉลองรัช พร้อมติดตั้ง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 ธันวาคม 2560
 • - 27 ธันวาคม 2560
 • วันศุกร์, 22 ธันวาคม 2560

การซื้อนาฬิกาแม่ข่าย (Master Clock) จำนวน ๔ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 ธันวาคม 2560
 • - 21 ธันวาคม 2560
 • วันจันทร์, 18 ธันวาคม 2560

การซื้อกล้องบันทึกภาพวงจรปิดในช่องทาง (Lane CCTV (DVES)) จำนวน ๔๐ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 ธันวาคม 2560
 • - 19 ธันวาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560

การซื้อจอ Monitor LCD (Lane) จำนวน ๔๘ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 ธันวาคม 2560
 • - 08 ธันวาคม 2560
 • วันจันทร์, 04 ธันวาคม 2560

การซื้อระบบกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพ (NVR) (ติดตั้งอาคารฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน) จำนวน ๑ ระบบ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 ธันวาคม 2560
 • - 08 ธันวาคม 2560
 • วันจันทร์, 04 ธันวาคม 2560

การซื้อโทรศัพท์สำนักงานแบบ IP PHONE จำนวน ๒๐๐ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 พฤศจิกายน 2560
 • - 04 ธันวาคม 2560
 • วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 34 , ผู้ชมทั้งหมด : 7004

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย