การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

งานปรับปรุงทางเดินบริเวณเชิงลาดสะพานพระราม ๙ (ครั้งที่ ๒)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 พฤษภาคม 2561
 • - 10 พฤษภาคม 2561
 • วันจันทร์, 07 พฤษภาคม 2561

การจ้างตัดเครื่องแบบสำเร็จรูปผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๓)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 พฤษภาคม 2561
 • - 09 พฤษภาคม 2561
 • วันศุกร์, 04 พฤษภาคม 2561

การจัดซื้อเก้าอี้ในตู้เก็บเงิน จำนวน ๑๙๑ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 พฤษภาคม 2561
 • - 08 พฤษภาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2561

การจัดซื้อกระดาษ THERMAL ๘๐ มม. ๕๘ แกรม จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ม้วน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 เมษายน 2561
 • - 04 พฤษภาคม 2561
 • วันจันทร์, 30 เมษายน 2561

งานจ้างปรับปรุงสีโครงสร้างเหล็กทางขึ้น-ลง เพิ่มเติมทางพิเศษเฉลิมมหานคร (Site ๓)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 เมษายน 2561
 • - 03 พฤษภาคม 2561
 • วันศุกร์, 27 เมษายน 2561

งานปรับปรุงพื้นที่ทำงาน อาคาร ๒ ชั้น ๖ สำนักงาน กทพ. จตุจักร

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 เมษายน 2561
 • - 03 พฤษภาคม 2561
 • วันศุกร์, 27 เมษายน 2561

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 เมษายน 2561
 • - 02 พฤษภาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 26 เมษายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 50 , ผู้ชมทั้งหมด : 7282

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย