การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การซื้อ ชุดหมอนลมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 กรกฎาคม 2563
 • - 13 กรกฎาคม 2563
 • วันพุธ, 08 กรกฎาคม 2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงสีโครงสร้างเหล็กรับแผ่นพื้นสะพานกาญจนาภิเษก (ครั้งที่ ๒)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 กรกฎาคม 2563
 • - 10 กรกฎาคม 2563
 • วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563

การซื้อ งานติดตั้งสายใยแก้วนำแสงในทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๑ งาน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 กรกฎาคม 2563
 • - 09 กรกฎาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2563

การเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูล

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 กรกฎาคม 2563
 • - 09 กรกฎาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเชิงลาดสะพานพระราม ๙

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 กรกฎาคม 2563
 • - 08 กรกฎาคม 2563
 • วันพุธ, 01 กรกฎาคม 2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงรอยต่อบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 กรกฎาคม 2563
 • - 08 กรกฎาคม 2563
 • วันพุธ, 01 กรกฎาคม 2563

การซื้อ เครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๑๘ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 กรกฎาคม 2563
 • - 08 กรกฎาคม 2563
 • วันพุธ, 01 กรกฎาคม 2563

การซื้อ นาฬิกาแม่ข่าย (Master Clock) จำนวน ๒ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 กรกฎาคม 2563
 • - 08 กรกฎาคม 2563
 • วันพุธ, 01 กรกฎาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 21 , ผู้ชมทั้งหมด : 7600

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย