การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การซื้อ รายการปรับปรุงลิฟท์สะพานกาญจนาภิเษก จำนวน ๑ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 มีนาคม 2563
 • - 24 มีนาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2563

การจ้างโครงการสำรวจและบูรณาการข้อมูลพื้นที่เพื่อพัฒนาระบบงานจัดการพื้นที่ทางพิเศษ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 มีนาคม 2563
 • - 23 มีนาคม 2563
 • วันพุธ, 18 มีนาคม 2563

การซื้อ พร้อมติดตั้งและพัฒนาระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice / e-Receipt)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 มีนาคม 2563
 • - 23 มีนาคม 2563
 • วันพุธ, 18 มีนาคม 2563

งานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้าอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี (CCB ๔)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 มีนาคม 2563
 • - 23 มีนาคม 2563
 • วันพุธ, 18 มีนาคม 2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผนังอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB ๓)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 มีนาคม 2563
 • - 23 มีนาคม 2563
 • วันพุธ, 18 มีนาคม 2563

การจ้างปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของ กทพ.(www.exat.co.th) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๕

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 มีนาคม 2563
 • - 19 มีนาคม 2563
 • วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในสะพานพระราม ๙

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 มีนาคม 2563
 • - 19 มีนาคม 2563
 • วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563

การซื้อ LCD Monitor (Lane) จำนวน ๒๒ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 มีนาคม 2563
 • - 17 มีนาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2563

การซื้อ ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน จำนวน ๑ งาน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 มีนาคม 2563
 • - 16 มีนาคม 2563
 • วันพุธ, 11 มีนาคม 2563

การซื้อ หมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP LASERJET PRO M๕๐๑dn (CF๒๘๗A) จำนวน ๑๑๐ กล่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 มีนาคม 2563
 • - 13 มีนาคม 2563
 • วันอังคาร, 10 มีนาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 56 , ผู้ชมทั้งหมด : 7487

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย