การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทางขึ้น-ลง ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 มิถุนายน 2563
 • - 19 มิถุนายน 2563
 • วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงป้ายเตือนทางโค้ง บนทางพิเศษบูรพาวิถี

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 มิถุนายน 2563
 • - 16 มิถุนายน 2563
 • วันพฤหัสบดี, 11 มิถุนายน 2563

การซื้อ กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม จำนวน ๓๕,๐๐๐ รีม

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 มิถุนายน 2563
 • - 16 มิถุนายน 2563
 • วันพฤหัสบดี, 11 มิถุนายน 2563

การซื้อ เก้าอี้ในตู้เก็บเงิน จำนวน ๒๔๓ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 มิถุนายน 2563
 • - 16 มิถุนายน 2563
 • วันพฤหัสบดี, 11 มิถุนายน 2563

การซื้อ ระบบป้ายเปลี่ยนข้อความได้ VMS ทางพิเศษฉลองรัช (ช่วงรามอินทรา-วงแหนวรอบนอกกรุงเทพมหานคร)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 มิถุนายน 2563
 • - 12 มิถุนายน 2563
 • วันอังคาร, 09 มิถุนายน 2563

การซื้อ อุปกรณ์การเชื่อมต่อ (DWDM) จำนวน ๑ หน่วย

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 มิถุนายน 2563
 • - 09 มิถุนายน 2563
 • วันพฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2563

การจ้างทำเสื้อโปโลสีน้ำเงินมีตราสัญลักษณ์ กทพ.

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 มิถุนายน 2563
 • - 08 มิถุนายน 2563
 • วันอังคาร, 02 มิถุนายน 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 6 , ผู้ชมทั้งหมด : 7543

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย