การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๓ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 ธันวาคม 2562
  • - 18 ธันวาคม 2562
  • วันพฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2562

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทางด่วนเฉลิมมหานคร

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 ธันวาคม 2562
  • - 13 ธันวาคม 2562
  • วันจันทร์, 09 ธันวาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 65 , ผู้ชมทั้งหมด : 7297

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย