การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน ๕๙ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 มิถุนายน 2561
 • - 08 มิถุนายน 2561
 • วันอังคาร, 05 มิถุนายน 2561

การจ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำบนทางพิเศษ สายกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 มิถุนายน 2561
 • - 06 มิถุนายน 2561
 • วันศุกร์, 01 มิถุนายน 2561

การซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Network Video Recorder) จำนวน ๘ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 มิถุนายน 2561
 • - 06 มิถุนายน 2561
 • วันศุกร์, 01 มิถุนายน 2561

การซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูล แบบ SAN Storage จำนวน ๑ หน่วย

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 พฤษภาคม 2561
 • - 31 พฤษภาคม 2561
 • วันจันทร์, 28 พฤษภาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 24 , ผู้ชมทั้งหมด : 7118

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย