การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่องทาง (IPC) ของระบบ ETC และ (ATD) จำนวน ๓๐ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 มิถุนายน 2561
 • - 19 มิถุนายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 14 มิถุนายน 2561

งานก่อสร้างห้องน้ำบริเวณอาคาร ๒ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 มิถุนายน 2561
 • - 19 มิถุนายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 14 มิถุนายน 2561

การซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บนทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๑ ระบบ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 มิถุนายน 2561
 • - 18 มิถุนายน 2561
 • วันพุธ, 13 มิถุนายน 2561

การปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 มิถุนายน 2561
 • - 18 มิถุนายน 2561
 • วันพุธ, 13 มิถุนายน 2561

การซื้องานเปลื่ยนโคมไฟ เสาไฟ High Mast ทางพิเศษฉลองรัช (พร้อมติดตั้ง)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 มิถุนายน 2561
 • - 18 มิถุนายน 2561
 • วันพุธ, 13 มิถุนายน 2561

การจ้างเปลี่ยนแผ่นยางรองคานทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 มิถุนายน 2561
 • - 18 มิถุนายน 2561
 • วันพุธ, 13 มิถุนายน 2561

การจ้างบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ และบำรุงรักษา (โดยใช้ซอฟต์แวร์ SAP)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 มิถุนายน 2561
 • - 18 มิถุนายน 2561
 • วันพุธ, 13 มิถุนายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 34 , ผู้ชมทั้งหมด : 7065

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย