การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 มกราคม 2561
 • - 30 มกราคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 25 มกราคม 2561

การจ้างงานหลังคาคลุมทางเดินสำหรับพนักงานบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษชลบุรี

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 มกราคม 2561
 • - 29 มกราคม 2561
 • วันพุธ, 24 มกราคม 2561

การซื้อรถยกลากจูง ๕ ตัน พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ คัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 มกราคม 2561
 • - 26 มกราคม 2561
 • วันอังคาร, 23 มกราคม 2561

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่องทาง (IPC) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ (ETC) จำนวน ๘ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 มกราคม 2561
 • - 25 มกราคม 2561
 • วันจันทร์, 22 มกราคม 2561

การซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงโครงการสร้างฐานข้อมูลและอัลกอริทึมสำหรับการแสดงผลแบบทันกาล

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 มกราคม 2561
 • - 25 มกราคม 2561
 • วันจันทร์, 22 มกราคม 2561

การจัดซื้อระบบแสดงผลแบบวีดีโอ streaming บนอุปกณ์เคลื่อนที่

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 มกราคม 2561
 • - 22 มกราคม 2561
 • วันพุธ, 17 มกราคม 2561

การซื้อบัตรอัตโนมัติ (On Board Unit OBU) พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๓๒๕,๐๐๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 มกราคม 2561
 • - 19 มกราคม 2561
 • วันอังคาร, 16 มกราคม 2561

การจัดซื้อชุดป้องกันสารเคมี ระดับ A จำนวน ๓ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 มกราคม 2561
 • - 18 มกราคม 2561
 • วันจันทร์, 15 มกราคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 5 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 1372 , ผู้ชมทั้งหมด : 6822

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย