การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง UPS จำนวน ๑๘ อาคารด่าน ทางพิเศษบูรพาวิถี

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 ตุลาคม 2562
 • - 24 ตุลาคม 2562
 • วันศุกร์, 18 ตุลาคม 2562

การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ. ผ่านทางหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 ตุลาคม 2562
 • - 22 ตุลาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2562

การซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Network Video Recorder) จำนวน ๒ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2562
 • - 21 ตุลาคม 2562
 • วันพุธ, 16 ตุลาคม 2562

การซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๒๖ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2562
 • - 21 ตุลาคม 2562
 • วันพุธ, 16 ตุลาคม 2562

การซื้อครุภัณฑ์รายการปรับปรุงระบบเครื่อข่ายสื่อสารข้อมูล จำนวน ๑ ระบบ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2562
 • - 21 ตุลาคม 2562
 • วันพุธ, 16 ตุลาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 29 , ผู้ชมทั้งหมด : 7060

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย