การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สลับเส้นทางสายใยแก้วนำแสงแบบอัตโนมัติ (DWDM)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 มิถุนายน 2562
 • - 26 มิถุนายน 2562
 • วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2562

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาห้องควบคุมคอมพิวเตอร์

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 มิถุนายน 2562
 • - 26 มิถุนายน 2562
 • วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2562

การติดตั้งระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control System) ทางพิเศษฉลองรัช

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 มิถุนายน 2562
 • - 25 มิถุนายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2562

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานบริเวณรอบอาคารโรงซ่อมพร้อมหลังคา

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 มิถุนายน 2562
 • - 25 มิถุนายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2562

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบเสาไฟสูง (High-mast) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 มิถุนายน 2562
 • - 25 มิถุนายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2562

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 มิถุนายน 2562
 • - 25 มิถุนายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2562

การซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๔ คัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 มิถุนายน 2562
 • - 25 มิถุนายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2562

การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ระยะเวลา ๓ ปี )

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 มิถุนายน 2562
 • - 24 มิถุนายน 2562
 • วันพุธ, 19 มิถุนายน 2562

การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ประชุมทางไกล (Video Conference)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 มิถุนายน 2562
 • - 21 มิถุนายน 2562
 • วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 1366 , ผู้ชมทั้งหมด : 6816

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย