การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การจ้างงานก่อสร้างห้องน้ำบริเวณอาคาร ๒ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 14 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561

การจ้างงานปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าอาคาร ๑ ๒ และ ๓ อาคาร สำนักงาน กทพ. จตุจักร

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 09 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันอังคาร, 06 กุมภาพันธ์ 2561

การจ้างงานติดตั้งช่องจราจรสวนทาง (Reversible Lane) บนทางพิเศษฉลองรัช กม.๖+๔๐๐ และ กม.๑๒+๑๐๐

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 08 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันจันทร์, 05 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้อ Keyboard เครรื่องเก็บค่าผ่านทาง จำนวน ๒๐ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 06 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันพฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2561

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรทางขึ้น-ลง ทางพิเศษฉลองรัช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 06 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันพฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2561

การจ้างปรุงปรับผิวจราจรบริเวณต่างระดับรามอินทรา (วัชพล-มีนบุรี) ทางพิเศษฉลองรัช

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 มกราคม 2561
 • - 05 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันพุธ, 31 มกราคม 2561

การซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 มกราคม 2561
 • - 05 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันพุธ, 31 มกราคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 4 , ผู้ชมรายเดือน 55 , ผู้ชมทั้งหมด : 5443

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย