การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การซื้อพร้อมติดตั้ง ระบบ Monitoring ไฟฟ้าส่องสว่าง ทางพิเศษบูรพาวิถี

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 พฤษภาคม 2561
 • - 12 มิถุนายน 2561
 • วันจันทร์, 28 พฤษภาคม 2561

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สลับเส้นทางสายใยแก้วนำแสงแบบอัตโนมัติ (DWDM) จำนวน ๖ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 พฤษภาคม 2561
 • - 31 พฤษภาคม 2561
 • วันศุกร์, 25 พฤษภาคม 2561

การจ้างบำรุงรักษาระบบ IP Phone PABX AVAYA ของศูนย์ควบคุมทางพิเศษฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 พฤษภาคม 2561
 • - 31 พฤษภาคม 2561
 • วันศุกร์, 25 พฤษภาคม 2561

การซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Fire wall) ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) จำนวน ๑ หน่วย

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 พฤษภาคม 2561
 • - 30 พฤษภาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 24 พฤษภาคม 2561

การซื้อบัตร IC CARD สำหรับใช้งานในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ใบ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 พฤษภาคม 2561
 • - 30 พฤษภาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 24 พฤษภาคม 2561

การซื้อจอมอนิเตอร์สำหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑๗ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 พฤษภาคม 2561
 • - 30 พฤษภาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 24 พฤษภาคม 2561

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจร บนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 พฤษภาคม 2561
 • - 30 พฤษภาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 24 พฤษภาคม 2561

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) จำนวน ๕๑ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 พฤษภาคม 2561
 • - 28 พฤษภาคม 2561
 • วันพุธ, 23 พฤษภาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 45 , ผู้ชมทั้งหมด : 6946

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย