การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การซื้ออุปกรณ์เทียบเวลาจากศูนย์กลาง Main Master Clock จำนวน ๒ เครื่อง

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 พฤษภาคม 2561
  • - 28 พฤษภาคม 2561
  • วันพุธ, 23 พฤษภาคม 2561

การซื้ออุปกรณ์จัดเก็บฐานข้อมูลระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด ขนาด ๑๒ TB

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 พฤษภาคม 2561
  • - 25 พฤษภาคม 2561
  • วันอังคาร, 22 พฤษภาคม 2561

การซื้ออุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ (Antenna) จำนวน ๒๑ เครื่อง

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 พฤษภาคม 2561
  • - 06 มิถุนายน 2561
  • วันอังคาร, 22 พฤษภาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 36 , ผู้ชมทั้งหมด : 6875

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย