การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อบนทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วง ท่าเรือ-ดาวคะนอง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 กรกฎาคม 2563
 • - 21 กรกฎาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 16 กรกฎาคม 2563

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 กรกฎาคม 2563
 • - 21 กรกฎาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 16 กรกฎาคม 2563

การซื้อ อุปกรณ์ตรวจสอบนับเพลารถยนต์ (Treadle) ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๕๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 กรกฎาคม 2563
 • - 20 กรกฎาคม 2563
 • วันพุธ, 15 กรกฎาคม 2563

การเช่าระบบติดตามยานพาหนะ GPS จำนวน ๑๐๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 กรกฎาคม 2563
 • - 20 กรกฎาคม 2563
 • วันพุธ, 15 กรกฎาคม 2563

การซื้อ ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ระบบ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 กรกฎาคม 2563
 • - 20 กรกฎาคม 2563
 • วันพุธ, 15 กรกฎาคม 2563

การซื้อ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑ ระบบ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 กรกฎาคม 2563
 • - 20 กรกฎาคม 2563
 • วันพุธ, 15 กรกฎาคม 2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อบริเวณทางขึ้น-ลงทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 กรกฎาคม 2563
 • - 17 กรกฎาคม 2563
 • วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2563

การซื้อ รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 กรกฎาคม 2563
 • - 16 กรกฎาคม 2563
 • วันจันทร์, 13 กรกฎาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 14 , ผู้ชมทั้งหมด : 7593

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย