การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การจ้างซ่อมระบบสัญญาณไฟเตือนการบินเสารับ-ส่ง สัญญาณวิทยุสื่อสาร จำนวน ๔ ต้น

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 กรกฎาคม 2563
 • - 29 กรกฎาคม 2563
 • วันพุธ, 22 กรกฎาคม 2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงรอยต่อบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ครั้งที่ ๒)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 กรกฎาคม 2563
 • - 29 กรกฎาคม 2563
 • วันพุธ, 22 กรกฎาคม 2563

การซื้อ ระบบไฟฟ้าสำรอง UPS จำนวน ๑ ระบบ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 กรกฎาคม 2563
 • - 24 กรกฎาคม 2563
 • วันอังคาร, 21 กรกฎาคม 2563

การซื้อ เครื่องฉีดน้ำดับเพลิงแรงดันสูง จำนวน ๒ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 กรกฎาคม 2563
 • - 21 กรกฎาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 16 กรกฎาคม 2563

การซื้อระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Security) สำหรับงานบริหารภายในสำนักงาน (Back Office)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 กรกฎาคม 2563
 • - 21 กรกฎาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 16 กรกฎาคม 2563

การจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์พัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ (Toll Facility Test and Development Center)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 กรกฎาคม 2563
 • - 21 กรกฎาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 16 กรกฎาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 8 , ผู้ชมทั้งหมด : 7587

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย