การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การซื้อเครื่องช่างน้ำหนักรถบรรทุกระบบดิจิตอล ชนิดหยุดชั่ง จำนวน ๒ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 มิถุนายน 2562
 • - 27 มิถุนายน 2562
 • วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562

การซื้อครุภัณฑ์รายการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล จำนวน ๑ ระบบ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 มิถุนายน 2562
 • - 27 มิถุนายน 2562
 • วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562

การซื้อเครื่องพิมพ์ (Laser Printer) จำนวน ๑๗ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 มิถุนายน 2562
 • - 27 มิถุนายน 2562
 • วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562

การจ้างบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP Phone ๖ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 มิถุนายน 2562
 • - 27 มิถุนายน 2562
 • วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562

การจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนักงานใหญ่ จตุจักร (สัญญาต่อเนื่อง ๒ ปี)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 มิถุนายน 2562
 • - 26 มิถุนายน 2562
 • วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2562

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Core Switch ของระบบเครือข่ายเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 มิถุนายน 2562
 • - 26 มิถุนายน 2562
 • วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2562

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สลับเส้นทางสายใยแก้วนำแสงแบบอัตโนมัติ (DWDM)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 มิถุนายน 2562
 • - 26 มิถุนายน 2562
 • วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 47 , ผู้ชมทั้งหมด : 7017

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย