การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การซื้องานปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑ ระบบ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 กุมภาพันธ์ 2562
 • - 21 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันพฤหัสบดี, 14 กุมภาพันธ์ 2562

การซื้อระบบบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 กุมภาพันธ์ 2562
 • - 20 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันพฤหัสบดี, 14 กุมภาพันธ์ 2562

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อผ่านืางพิเศษแบบอัตโนมัติ สำหรับรถ กทพ. ที่ปฏิบัติงานบนทางพิเศษ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 กุมภาพันธ์ 2562
 • - 20 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันพฤหัสบดี, 14 กุมภาพันธ์ 2562

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางเดินบริเวณเชิงลาดสะพานพระราม ๙

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 กุมภาพันธ์ 2562
 • - 11 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันพุธ, 06 กุมภาพันธ์ 2562

การซื้อไฟตัว A จำนวน ๑๐๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 กุมภาพันธ์ 2562
 • - 11 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันพุธ, 06 กุมภาพันธ์ 2562

การซื้อติดตั้งระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Antomatic Lane Control System) ทางพิเศษฉลองรัช

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 กุมภาพันธ์ 2562
 • - 06 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันศุกร์, 01 กุมภาพันธ์ 2562

การซื้อชุดอุปกรณ์ขจัดสิ้งอุดตันภายในท่อระบายน้ำ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 มกราคม 2562
 • - 05 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันพฤหัสบดี, 31 มกราคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 1360 , ผู้ชมทั้งหมด : 6810

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย