การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การจ้างจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 กรกฎาคม 2562
 • - 30 กรกฎาคม 2562
 • วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2562

จ้างทำของที่ระลึกทำด้วยทองคำสำหรับพนักงานเกษียณอายุการปฏิบัติงาน-ประจำปีงบประมาณ-๒๕๖๒

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 กรกฎาคม 2562
 • - 30 กรกฎาคม 2562
 • วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2562

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Core Switch ของระบบเครือข่ายทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (CCB๖)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 กรกฎาคม 2562
 • - 25 กรกฎาคม 2562
 • วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2562

การจ้างบำรุงรักษาระบบ IP Phone PABX AVAYA ของศูนย์ควบคุมทางพิเศษฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 กรกฎาคม 2562
 • - 25 กรกฎาคม 2562
 • วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2562

การจ้างบำรุุงรักษาเครื่องปรับอากาศและม่านอากาศ ทางพิเศษฉลองรัช (สัญญาต่อเนื่อง ๒)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กรกฎาคม 2562
 • - 24 กรกฎาคม 2562
 • วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 24 , ผู้ชมทั้งหมด : 7055

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย