การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การซื้อสัญญาณไฟกระพริบเตือนการจราจรแบบหลอด LED จำนวน 48 ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 มีนาคม 2562
 • - 14 มีนาคม 2562
 • วันจันทร์, 11 มีนาคม 2562

การซื้อระบบควบคุมป้ายสัญญาไฟจราจรแบบ Full LED สำหรับ Reversible Lane บนทางพิเศษฉลองรัช

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 มีนาคม 2562
 • - 12 มีนาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 07 มีนาคม 2562

งานเปลี่ยนตู้จ่ายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ภายใน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 มีนาคม 2562
 • - 11 มีนาคม 2562
 • วันพุธ, 06 มีนาคม 2562

การจ้างติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 มีนาคม 2562
 • - 11 มีนาคม 2562
 • วันพุธ, 06 มีนาคม 2562

การจ้างก่อสร้างติดตั้งแผงกั้นของตกหล่นบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 มีนาคม 2562
 • - 06 มีนาคม 2562
 • วันศุกร์, 01 มีนาคม 2562

การซื้อการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานสื่อสารและกู้ภัย

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 กุมภาพันธ์ 2562
 • - 26 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันพฤหัสบดี, 21 กุมภาพันธ์ 2562

ป้ายแจ้งเตือนความเร็ว (Your Speed Sign) พร้อมติดตั้งชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 กุมภาพันธ์ 2562
 • - 26 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันพฤหัสบดี, 21 กุมภาพันธ์ 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 1367 , ผู้ชมทั้งหมด : 6817

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย