การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การซื้อเครื่องปั๊มลม จำนวน ๒ เครื่อง

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 มีนาคม 2562
  • - 02 เมษายน 2562
  • วันพฤหัสบดี, 28 มีนาคม 2562

การซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๑ ระบบ

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 มีนาคม 2562
  • - 02 เมษายน 2562
  • วันพฤหัสบดี, 28 มีนาคม 2562

การเช่าใช้บริการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลบนคลาวด์ สำหรับงาน Big Data (Cloud Service for Big Data)

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 มีนาคม 2562
  • - 02 เมษายน 2562
  • วันพฤหัสบดี, 28 มีนาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 5 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 1372 , ผู้ชมทั้งหมด : 6822

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย