การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การซื้อโครงการระบบสื่อสารข้อมูล

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 พฤศจิกายน 2560
  • - 17 พฤศจิกายน 2560
  • วันอังคาร, 14 พฤศจิกายน 2560

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 พฤศจิกายน 2560
  • - 16 พฤศจิกายน 2560
  • วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2560

รถบรรทุกเทท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑ คัน

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 พฤศจิกายน 2560
  • - 16 พฤศจิกายน 2560
  • วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 66 , ผู้ชมทั้งหมด : 1257

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย