การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๑ ระบบ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 มิถุนายน 2561
 • - 26 มิถุนายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561

การจ้างปรับปรุงซอฟต์แวร์ระบบ CS เพื่อรองรับการใช้งานกับรถปฏิบัติของ กทพ.

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 มิถุนายน 2561
 • - 22 มิถุนายน 2561
 • วันอังคาร, 19 มิถุนายน 2561

การจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (Annual Report ๒๐๑๘)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 มิถุนายน 2561
 • - 22 มิถุนายน 2561
 • วันอังคาร, 19 มิถุนายน 2561

การซื้ออุปกรณ์ควบคุมการรับ-ส่ง ข้อมูล (I/O Control Interface Card Module) ของสายทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๓๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 มิถุนายน 2561
 • - 21 มิถุนายน 2561
 • วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561

การซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Digital Video Recorder) จำนวน ๙ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 มิถุนายน 2561
 • - 20 มิถุนายน 2561
 • วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561

การเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) แบบเทคโนโลยี Ethernet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 มิถุนายน 2561
 • - 20 มิถุนายน 2561
 • วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561

การจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 มิถุนายน 2561
 • - 20 มิถุนายน 2561
 • วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 48 , ผู้ชมทั้งหมด : 4665

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย