การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เสียงตามสายของ กทพ.(EXAT Sound) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 ธันวาคม 2561
 • - 18 ธันวาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 13 ธันวาคม 2561

การจ้างตัดเครื่องแบบสำเร็จรูปผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 ธันวาคม 2561
 • - 18 ธันวาคม 2561
 • วันพุธ, 12 ธันวาคม 2561

การซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 ธันวาคม 2561
 • - 17 ธันวาคม 2561
 • วันพุธ, 12 ธันวาคม 2561

การจ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตร Smart Leadership

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 ธันวาคม 2561
 • - 14 ธันวาคม 2561
 • วันอังคาร, 11 ธันวาคม 2561

การซื้องานเปลี่ยนโคมไฟ เสาไฟ High mast ทางพิเศษฉลองรัช (พร้อมค่าติดตั้ง)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 ธันวาคม 2561
 • - 07 ธันวาคม 2561
 • วันจันทร์, 03 ธันวาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 28 , ผู้ชมทั้งหมด : 5059

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย