การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การจัดจ้างทำวารสาร EXAT Magazine ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้อบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart Card) จำนวน ๒๑๓,๐๐๐ บัตร

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 26 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้อเคื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ จำนวน ๘ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 23 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้อเครื่องรับบัตร-จ่ายบัตร (TIM) ด่านสุวรรณภูมิ ๑ ด่านสุวรรณภูมิ ๒ ด่าน กม.๙-๑ ด่าน และ ด่าน กม.๙-๓ ทางพิเศษบูรพาวิถี

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 23 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้อ Digital Encoder และ Digital License สำหรับระบบรวมศูนย์กล้อง CCTV (ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัช)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 20 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันพฤหัสบดี, 15 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้อคีย์บอร์ดสำหรับระบบเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษบูรพาวิถี

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันพุธ, 14 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้อ External Storage จำนวน ๑๐ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันพุธ, 14 กุมภาพันธ์ 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 51 , ผู้ชมทั้งหมด : 4451

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย