การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การจ้างบำรุงรักษาระบบ IP Phone PABA AVAYA ของศูนย์ควบคุมทางพิเศษฯ ประจำปี ๒๕๖๒

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 สิงหาคม 2561
 • - 17 สิงหาคม 2561
 • วันอังคาร, 14 สิงหาคม 2561

งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Core Switch ของระบบเครือข่ายเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 สิงหาคม 2561
 • - 17 สิงหาคม 2561
 • วันอังคาร, 14 สิงหาคม 2561

งานจ้างพิมพ์สมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้ทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 สิงหาคม 2561
 • - 17 สิงหาคม 2561
 • วันอังคาร, 14 สิงหาคม 2561

งานซ่อมแซมสายเมนไฟฟ้าด่านพระราม ๙-๑

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 สิงหาคม 2561
 • - 15 สิงหาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 09 สิงหาคม 2561

การติดตั้งระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control System) ทางพิเศษฉลองรัช (ครั้งที่ ๓)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 สิงหาคม 2561
 • - 15 สิงหาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 09 สิงหาคม 2561

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและม่านอากาศ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก(บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 สิงหาคม 2561
 • - 15 สิงหาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 09 สิงหาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 39 , ผู้ชมทั้งหมด : 4785

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย