การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบควบคุมความปลอดภัยคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้บริการ (EXAT Call Center)

55
19 สิงหาคม 2563
การจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบควบคุมความปลอดภัยคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้บริการ (EXAT Call Center)
  • วันที่ประกาศ:
    วันพุธ, 19 สิงหาคม 2563
151.65 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 33 , ผู้ชมทั้งหมด : 7773

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย