การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

84
24 กันยายน 2562
การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  • วันที่ประกาศ:
    วันอังคาร, 24 กันยายน 2562
230.88 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 57 , ผู้ชมทั้งหมด : 7488

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย