การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การ BALLAST-HPA.๒๕๐ W. ขนาด ๙.๓ x ๗.๘ ซ.ม. จำนวน ๑๕๐ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 ธันวาคม 2560
 • วันจันทร์, 25 ธันวาคม 2560

การจ้างตรวจ และตัดข่าว กทพ.จากหนังสือพิมพ์ประจำวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 ธันวาคม 2560
 • - 01 มกราคม 2561
 • วันศุกร์, 22 ธันวาคม 2560

การซื้อสายไฟ ๑ แกน THW-A ๗๐ ตร.มม. (ยาว ๕๐๐ เมตรต่อม้วน)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 ธันวาคม 2560
 • - 01 มกราคม 2561
 • วันศุกร์, 22 ธันวาคม 2560

การซื้อ SAFETY SWITCH ๑๐๐A.๓P H๓๖๓RB จำนวน ๘ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 ธันวาคม 2560
 • - 29 ธันวาคม 2560
 • วันอังคาร, 19 ธันวาคม 2560

การจัดซื้อผนังสำเร็จรูป ขนาด ๑.๘๐ x ๑๘.๒๕ ม.

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 ธันวาคม 2560
 • - 28 ธันวาคม 2560
 • วันจันทร์, 18 ธันวาคม 2560

การจัดซื้อน้ำมันเครื่องดีเซล TURBO กึ่งสังเคราะห์ จำนวน ๑๙๘ แกลลอน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 ธันวาคม 2560
 • - 28 ธันวาคม 2560
 • วันจันทร์, 18 ธันวาคม 2560

การซื้อแอดสฟัลท์คอนกรีต จำนวน ๘๐ ตัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 ธันวาคม 2560
 • - 22 ธันวาคม 2560
 • วันอังคาร, 12 ธันวาคม 2560

การซื้อ Display สัญญาณไฟลูกศร จำนวน ๒๐ อัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 ธันวาคม 2560
 • - 15 ธันวาคม 2560
 • วันจันทร์, 04 ธันวาคม 2560

การซื้อโทรศัพท์แบบ IP Phone ประจำอาคารด่านฯ จำนวน ๕๐ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 ธันวาคม 2560
 • - 15 ธันวาคม 2560
 • วันจันทร์, 04 ธันวาคม 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 33 , ผู้ชมทั้งหมด : 7773

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย