การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การจ้างลงโฆษณาการรับสมัครผู้ว่าการ กทพ. ทางหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ มัลติเมีเดีย

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 เมษายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 19 เมษายน 2561

การจ้างลงโฆษณาการรับสมัครผู้ว่าการ กทพ. ทางหนังสือพิมพ์มติชน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 เมษายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 19 เมษายน 2561

การซื้อหมึกดำ OKI MICROLINE ๗๙๑ จำนวน ๙๐๐ กล่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 เมษายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 19 เมษายน 2561

การซื้อเครื่องตรวจสอบธนบัตร จำนวน ๖๐ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 เมษายน 2561
 • วันอังคาร, 10 เมษายน 2561

การซื้อถุงพลาสติก จำนวน ๓ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 เมษายน 2561
 • วันอังคาร, 10 เมษายน 2561

จ้างติดตั้งฝาใต้ฐานเสาไฟฟ้าที่สูญหาย ทางพิเศษบูรพาวิถ๊

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 เมษายน 2561
 • วันจันทร์, 09 เมษายน 2561

การจัดซื้อกระดาษ THERMAL ขนาด ๘๐ มม. ๕๘ แกรม จำนวน ๓๐,๐๐๐ ม้วน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 เมษายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 05 เมษายน 2561

การจัดซื้อไม้กั้น ATD เครื่องจ่ายบัตร (ATD) ของทางพิเศษบูรพาวิถี

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 เมษายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 05 เมษายน 2561

การจัดซื้อผ้าต่วนสีเหลือง (๖๐ หลา/ม้วน) No.๑๑ จำนวน ๑๐๐ ม้วน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 เมษายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 05 เมษายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 60 , ผู้ชมทั้งหมด : 7902

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย