การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อ BALLAST-HPS.๔๐๐ W ขนาด ๑๑.๑ ซ.ม. x ๗.๘ ซ.ม. จำนวน ๒๐๐ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 พฤษภาคม 2561
 • วันพุธ, 02 พฤษภาคม 2561

การจัดซื้อ SAS (Serial Attached SCSI) จำนวน ๑๐ หน่วย

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 พฤษภาคม 2561
 • วันพุธ, 02 พฤษภาคม 2561

การซื้อ DETECTOR CONTROLLER BIS จำนวน ๓ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 เมษายน 2561
 • วันจันทร์, 30 เมษายน 2561

การซื้อถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาด ๓๐๐๐ ลิตร จำนวน ๗ ถัง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 เมษายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 26 เมษายน 2561

การซื้อน้ำมันเครื่องดัเซล TURBO กึ่งสังเคราะห์ จำนวน ๒๑๐ แกลลอน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 เมษายน 2561
 • วันจันทร์, 23 เมษายน 2561

การซื้อ Display สัญญาณไฟกากบาท จำนวน ๒๐ อัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 เมษายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 19 เมษายน 2561

การซื้อตาข่ายสี่เหลี่ยม ๒ นิ้ว สูง ๒ เมตร ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๕๐ ม้วน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 เมษายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 19 เมษายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 60 , ผู้ชมทั้งหมด : 7902

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย