การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อ กรวยสีส้มมีแถบสะท้อนแสง ๒ แถบ สูง ๘๐ ซม. จำนวน ๖๐๐ อัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 เมษายน 2563
 • วันอังคาร, 07 เมษายน 2563

การซื้อ ตาข่ายสี่เหลี่ยม

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 เมษายน 2563
 • วันอังคาร, 07 เมษายน 2563

การซื้อตะกั่วเม็ด เบอร์ ๑ จำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 เมษายน 2563
 • วันพฤหัสบดี, 02 เมษายน 2563

การซื้อ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบพกพา

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 มีนาคม 2563
 • วันศุกร์, 27 มีนาคม 2563

การซื้อ ยางรถสผิวจราจร จำนวน ๔ เส้น

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 มีนาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2563

การซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกซ้อนบานทึบ จำนวน ๙ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 มีนาคม 2563
 • วันอังคาร, 24 มีนาคม 2563

การซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน ๑๒๕ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 มีนาคม 2563
 • วันอังคาร, 24 มีนาคม 2563

การซื้อ เสาล้มลุกสีส้ม ศก.๘ ซม. สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๒๕๐ อัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 มีนาคม 2563
 • วันจันทร์, 23 มีนาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 19 , ผู้ชมทั้งหมด : 7598

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย