การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมตัดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 พฤศจิกายน 2562
 • วันจันทร์, 18 พฤศจิกายน 2562

การซื้อเสาล้มลุกสีส้ม ศก.๘ ซม. สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๒๕๐ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 พฤศจิกายน 2562
 • วันจันทร์, 18 พฤศจิกายน 2562

การซื้อเครื่องดูดความชื้น

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 พฤศจิกายน 2562
 • วันจันทร์, 18 พฤศจิกายน 2562

การซื้อกระดาษ THERMAL ๘๐มม. ค๘ แกรม จำนวน ๓๐,๐๐๐ ม้วน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 พฤศจิกายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2562

การซื้อตู้ล็อกเกอร์ ๓ ช่อง ตำนวน ๒๐ ตู้

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 พฤศจิกายน 2562
 • วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562

การซื้อ SAFETY SWITCH ๑๐๐A๓P H๓๖RB และรังฟิวส์ จำนวน ๑๐ อัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 พฤศจิกายน 2562
 • วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562

การซื้อเครื่องพิมพ์ (Laser Printer) จำนวน ๔ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 พฤศจิกายน 2562
 • วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562

การซื้อโคมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ๓๐๐ มม. ๑ ดวง จำนวน ๑๖ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 พฤศจิกายน 2562
 • วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562

การซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคาร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ หน่วย

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 พฤศจิกายน 2562
 • วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562

การซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Network Video Recorder) จำนวน ๒ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 พฤศจิกายน 2562
 • วันอังคาร, 12 พฤศจิกายน 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 41 , ผู้ชมทั้งหมด : 7201

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย