การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อ BALLAST -HPS ๔๐๐ W ขนาด ๑๑.๑ x ๗.๘ ซม. จำนวน ๒๐๐ อัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 มิถุนายน 2561
 • วันศุกร์, 01 มิถุนายน 2561

การจ้างพิมพ์แบบฟอร์มในงานจัดเก็บค่าผ่านทาง จำนวน ๙รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 พฤษภาคม 2561
 • วันพุธ, 23 พฤษภาคม 2561

การจ้างพิมพ์แบบฟอร์มในงานจัดเก็บค่าผ่านทาง จำนวน ๙ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 พฤษภาคม 2561
 • วันพุธ, 23 พฤษภาคม 2561

การซื้อกระดาษ THERMAL ขนาด ๘๐ มม. ๕๘ แกรม จำนวน ๓๐,๐๐๐ ม้วน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 พฤษภาคม 2561
 • วันพุธ, 23 พฤษภาคม 2561

การซื้ออครีลิคกันรั่วซึมรูฟีล ๒๐ กก. สีเขียว จำนวน ๓๐ ถัง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 พฤษภาคม 2561
 • วันพุธ, 23 พฤษภาคม 2561

การซื้อตาข่ายสี่เหลี่ยม ๒ นิ้ว ศูง ๒ ม. ต่อ ม้วน (เบอร์ ๑๐)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 พฤษภาคม 2561
 • วันพุธ, 23 พฤษภาคม 2561

การซื้อตะกั่วเม็ด เบอร์ ๑

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 พฤษภาคม 2561
 • วันพุธ, 23 พฤษภาคม 2561

การซื้อเก้าอี่พนักงานงานระดับ ๓-๖ จำนวน ๒๔ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 พฤษภาคม 2561
 • วันจันทร์, 21 พฤษภาคม 2561

การจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๙ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 พฤษภาคม 2561
 • วันจันทร์, 21 พฤษภาคม 2561

การจ้างเปลี่ยนสลิงเสาอากาศวิทยุสื่อสาร ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 พฤษภาคม 2561
 • วันศุกร์, 18 พฤษภาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 60 , ผู้ชมทั้งหมด : 7902

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย