การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การจ้างแสดงและขับร้องเพลงบนเวทีเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง กทพ.ครบรอบ ๔๗ ปี

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 พฤศจิกายน 2562
 • วันศุกร์, 22 พฤศจิกายน 2562

การซื้อถุงพลาสติก จำนวน ๓ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 พฤศจิกายน 2562
 • วันศุกร์, 22 พฤศจิกายน 2562

การจ้างทำอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show ในงานมหากรรมยานยนต์ ครั้งที่ ๓๖

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 พฤศจิกายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 21 พฤศจิกายน 2562

การซื้อตาข่ายสี่เหลี่ยม ขนาด ๒ นิ้ว สูง ๒ เมตร ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๘๐ ม้วน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 พฤศจิกายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 21 พฤศจิกายน 2562

การซื้อฝาตะแกรงช่องระบายน้ำบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๒ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 พฤศจิกายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 21 พฤศจิกายน 2562

การซื้อ lndustrial Ethernet Switch จำนวน ๒๐ ตัว และ Switching Power Supply ๕ โวลต์ ๔๐ แอมป์ จำนวน ๒๐ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 พฤศจิกายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 21 พฤศจิกายน 2562

การซื้อหมุดลูกแก้วสะท้อนแสง จำนวน ๓ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 พฤศจิกายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 21 พฤศจิกายน 2562

การซื้อสัญญาณไฟวับวาบชนิดแผงสั้น ๒๔ โวลท์ จำนวน ๔ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 พฤศจิกายน 2562
 • วันอังคาร, 19 พฤศจิกายน 2562

การซื้อฟิล์มกรองแสงขนาดความเข็ม ๘๐% จำนวน ๑๘๐ เมตร

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 พฤศจิกายน 2562
 • วันอังคาร, 19 พฤศจิกายน 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 40 , ผู้ชมทั้งหมด : 7200

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย