การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อตะกั่วเม็ด เบอร์ ๑ (ถุงละ ๑๐ กก.) จำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 มกราคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 04 มกราคม 2561

การซื้อแปรงปัดกวาดกลาง ศก.๔๐๖ มม. ๑๓๐ ซม. ๑ ชุด/๔๔ อัน จำนวน ๒๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 มกราคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 04 มกราคม 2561

การซื้อแปรงปัดกวาดข้าง (เหล็ก) ขนาด ศก.๗๑๐ มม.

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 มกราคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 04 มกราคม 2561

การซื้อกระดาษ THERMAL ๘๐ มม. ๕๘ แกรม

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 ธันวาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2560

การซื้อกระดาษ THERMAL ๕๘ แกรม ขนาด ๕๗ x ๘๐ มิล (๘๐ เมตร)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 ธันวาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2560

การซื้อโคมไฟตะแกรงอลูมิเนียม จำนวน ๖๖ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 ธันวาคม 2560
 • วันพุธ, 27 ธันวาคม 2560

การจ้างบำรุงรักษาลิฟท์ อาคาร ๑ และอาคาร ๒ จตุจักร กทพ. แบบไม่รวมอะไหล่

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 ธันวาคม 2560
 • วันอังคาร, 26 ธันวาคม 2560

การ BALLAST-HPA.๒๕๐ W. ขนาด ๙.๓ x ๗.๘ ซ.ม. จำนวน ๑๕๐ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 ธันวาคม 2560
 • วันจันทร์, 25 ธันวาคม 2560

การจ้างตรวจ และตัดข่าว กทพ.จากหนังสือพิมพ์ประจำวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 ธันวาคม 2560
 • - 01 มกราคม 2561
 • วันศุกร์, 22 ธันวาคม 2560

การซื้อสายไฟ ๑ แกน THW-A ๗๐ ตร.มม. (ยาว ๕๐๐ เมตรต่อม้วน)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 ธันวาคม 2560
 • - 01 มกราคม 2561
 • วันศุกร์, 22 ธันวาคม 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 47 , ผู้ชมทั้งหมด : 7478

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย