การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อ IGNITOR ๒๕๐-๔๐๐W. จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 สิงหาคม 2563
 • วันศุกร์, 21 สิงหาคม 2563

การซื้อ เสาล้มลุกสีส้ม ศก.๘ ซม. ศุง ๗๕ ซม. จำนวน ๒๕๐ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 สิงหาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2563

การซื้อ ยางรถกึ่งพ่วงชานต่ำ จำนวน ๔ เส้น

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 สิงหาคม 2563
 • วันพุธ, 19 สิงหาคม 2563

การจ้างปรับปรุงระบบสายใต้ดิน SP๓๖ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 สิงหาคม 2563
 • วันพุธ, 19 สิงหาคม 2563

การจ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายระบบ CS Application ศูนย์สำรอง (CS App DR Site)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 สิงหาคม 2563
 • วันอังคาร, 18 สิงหาคม 2563

การซื้อ หน้ากากกันฝุ่นพร้อมวาล์ระบายอากาศ จำนวน ๑๒,๐๐๐ อัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 สิงหาคม 2563
 • วันอังคาร, 18 สิงหาคม 2563

การซื้อ กรวยสีน้ำเงินมีแถบสะท้อนแสง ๒ แถบ สูง ๗๐ ซม. จำนวน ๓๐๐ อัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 สิงหาคม 2563
 • วันจันทร์, 17 สิงหาคม 2563

การซื้อ SAFETY SWITCH ๑๐๐A. ๓ P H๓๖๓RB พร้อมรังฟิวส์ จำนวน ๑๐ อัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 สิงหาคม 2563
 • วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 48 , ผู้ชมทั้งหมด : 7739

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย