การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อเครื่องปั๊มน้ำ ขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๑ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 พฤศจิกายน 2562
 • วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2562

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 พฤศจิกายน 2562
 • วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2562

การซื้อกระเป๋าผ้าตราสัญลักษณ์ กทพ. ในงานวันคล้ายวันก่อตั้ง กทพ. ครบรอบ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 พฤศจิกายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 28 พฤศจิกายน 2562

การซื้อชุดเครื่องมือช่างพร้อมกระเป๋า จำนวน ๑๑ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 พฤศจิกายน 2562
 • วันพุธ, 27 พฤศจิกายน 2562

การซื้อหัวขุดเจาะคอนกรีต

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 พฤศจิกายน 2562
 • วันพุธ, 27 พฤศจิกายน 2562

การซื้อเครื่องประคองล้อรถยนต์ จำนวน ๔ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 พฤศจิกายน 2562
 • วันอังคาร, 26 พฤศจิกายน 2562

การซื้อถังเตือนบริเวณหัวเกาะ ๙๐x๙๐x๙๐ เซ็นติเมตร

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 พฤศจิกายน 2562
 • วันอังคาร, 26 พฤศจิกายน 2562

การซื้อรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำเสริมหัวเหล็ก จำนวน ๑๘๓ คู่

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 พฤศจิกายน 2562
 • วันอังคาร, 26 พฤศจิกายน 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 41 , ผู้ชมทั้งหมด : 7201

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย