การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อ เครื่องนับเหรียญ จำนวน ๗ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันพุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อ ตู้เย็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓ คิวบิกฟุต จำนวน ๑๐ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันอังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2563

การจ้างรื้อถอนป้ายปรับเปลี่ยนข้อความได้ (VMS) บริเวณถนนพระราม ๒ กม.๑๐+๓๗๐ (Frontage Road RT.)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 มกราคม 2563
 • วันศุกร์, 31 มกราคม 2563

การซื้อ วัสดุ จำนวน ๒ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 มกราคม 2563
 • วันศุกร์, 31 มกราคม 2563

การจ้างซ่อม Line Card Cisco Core Switch ๖๕๐๐ จำนวน ๑ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 มกราคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 30 มกราคม 2563

การจ้างพิมพ์จดหมายเปลี่ยนแบตเตอรี่พร้อมใส่ซองจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 มกราคม 2563
 • วันจันทร์, 27 มกราคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 18 , ผู้ชมทั้งหมด : 7390

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย