การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อเสาล้มลุกสีส้ม ศก.๘ ซม. ๗๕ ซม. และถังเตือนบริเวณหัวเกาะ ๙๐x๙๐x๙๐ ซม.

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 มิถุนายน 2561
 • วันอังคาร, 12 มิถุนายน 2561

การซื้อเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ จำนวน ๕ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 มิถุนายน 2561
 • วันอังคาร, 05 มิถุนายน 2561

การซื้อทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อก พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 มิถุนายน 2561
 • วันจันทร์, 04 มิถุนายน 2561

การซื้อ SAFETY SWITCH ๑๐๐A.๓P H๓๖๓RB พร้อมรังฟิวส์ จำนวน ๑๐ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 มิถุนายน 2561
 • วันจันทร์, 04 มิถุนายน 2561

การซื้อหมึด HP LASER JET P๒๐๕๕ CE ๕๐๕A จำนวน ๘๐ กล่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 มิถุนายน 2561
 • วันศุกร์, 01 มิถุนายน 2561

การซื้อ BALLAST -HPS ๔๐๐ W ขนาด ๑๑.๑ x ๗.๘ ซม. จำนวน ๒๐๐ อัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 มิถุนายน 2561
 • วันศุกร์, 01 มิถุนายน 2561

การจ้างพิมพ์แบบฟอร์มในงานจัดเก็บค่าผ่านทาง จำนวน ๙รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 พฤษภาคม 2561
 • วันพุธ, 23 พฤษภาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 24 , ผู้ชมทั้งหมด : 7118

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย