การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อ ไฟตัว A (OTL) ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑๐๐ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 สิงหาคม 2562
 • วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562

การซื้อ เครื่องพิมพ์ในช่องทาง (Thermal Receipt Printer) จำนวน ๑๕ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 สิงหาคม 2562
 • วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562

การซื้อ เครื่องกรองน้ำพร้อมตู้น้ำดื่ม

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 สิงหาคม 2562
 • วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562

การจ้างขนย้ายพัสดุ ป้ายปรับเปลี่ยนข้อความได้ (VMS) และป้ายสัญญาณจราจรปรับได้ (MS)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 สิงหาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2562

การจ้างบำรุงรักษาลิฟท์ อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 สิงหาคม 2562
 • วันพุธ, 21 สิงหาคม 2562

การซื้อ THERMAL ๕๗ มม. ๘๐ แกรม จำนวน ๑๐,๐๐๐ ม้วน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 สิงหาคม 2562
 • วันพุธ, 21 สิงหาคม 2562

การซื้อวัสดุในคลัง จำนวน ๓ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 สิงหาคม 2562
 • วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2562

การซื้อ BALLAST-HPS. ๒๕๐ W. ขนาด ๙.๓ x ๗.๘ ซม. จำนวน ๔๐๐ อัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 สิงหาคม 2562
 • วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 46 , ผู้ชมทั้งหมด : 6947

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย